ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТОШКЕНТ ШАҲАР

БОЗОР ВА САВДО КОМПЛЕКСЛАРИ

«ТОШБОЗОРСАВДО» УЮШМАСИ

“РARKENTUNIVERSALSAVDOKOMPLEKSI

 АКЦИЯДОРЛИКЖАМИЯТИ

100007, Тошкент шахар, Хамза тумани  Паркент кучаси 74 уй, тел. 269-39-61,  факс 269-39-60, Х/р. 20208000300103278001

ХАТБ «ДАВРБанк» ЮнусОбодф-ли,, МФО 01122, ИНН 201963093, ОКОНХ 83200

МАЪЛУМОТНОМА

2016 йил 25 апрел куни ўтказилган жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши қарорига асосан 2015 йил якунлари бўйича 10 358 800 сўм миқдорида олинган соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилди ва дивиденд ҳисобланмади.

 

“Жамият ижроия органи”