1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Parkent universal savdo kompleksi" AJ
Наименование биржевого тикера:* Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 74
Почтовый адрес: г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 74
Адрес электронной почты:* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Официальный веб-сайт:* www.parkent-bozori.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
 
Дата проведения общего собрания: 09.06.2017 г.
Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 74
Кворум общего собрания: 94,8
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш. 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
2 Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
4 Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
5 Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
6 Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 96,855 1 046 418 3,145 33978 0 0
7 Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш. 99,344 1073399 0,65555 6 991 0 0
8 Жамият директори билан тузилган мехнат шартнома муддатини узайтириш. 100 1080396 0 0 0 0
9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.   0   0   0
10 Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. 96,855 1 046 418 0 0 3,145 33978
11 Жамият “Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми”га ўзгартиришлар киритиш. 96,855 1 046 418 0 0 2,49 26987
12 Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 96,855 1 046 418 0 0 3,145 33978
13 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. 96,855 1 046 418 0 0 3,145 33978
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегияси эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

2.

2. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «KONS AUDITINFORM AGENTLIGI» аудиторлик ташкилоти, МЧЖнинг 2017 йил 20 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

3.

Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

4.

Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

5.

Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилсин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

6.

Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органи рахбари (А.Иногамов)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, Бетараф     0 та овоз 0 %, Қарши     33978 та овоз – 3.145%).

7.

Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш масаласи бўйича етарли маълумотлар йўқлиги сабабли кейинги йиғилишлар кўриб чиқилиши белгилаб қўйилсин.

(Ёқлаган 1073399 та овоз – 99.344%, қарши – 6997 та овоз – 0.65555%, бетараф 0 та овоз – 0 %,).

8.

“Паркент универсал савдо комплекси” АЖ директори   А.Иногамов билан тузилган меҳнат шартномаси 2017 йил якуни бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши санасига қадар узайтирилсин.

(Ёқлаган 1080396 та овоз – 100%, қарши – 0 та овоз – 0 %, бетараф 0 та овоз –     0 %,).

9.

9. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

9.1. Тиллашайхов Ҳожиакбар Камолиддинович 1046418 та овоз 9.2. Хакимов Рауф Арипович 1046418 та овоз 9.3. Байменов Зохид 1046418 та овоз 9.4. Мирзадияров Сардор Закиржанович 1046418 та овоз 9.5. Рахматуллаев Лутфулла Хабибуллаевич 1046418 та овоз 9.6. Саидахмедов Окил Акбарович 1046418 та овоз9.7. Тулаганов Фарход Файзуллаевич 1046418 та овоз9.8. Азизов Шамсиддин   Азадович1046418 та овоз 9.9. Мирзарасулов Кобул Хайритдинович 1046418 та овоз 9.10. Исроилов Р.И. 169888 та овоз9.11. Исроилов Б.Г. 169890 та овоз

10.

Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра, Ибрагимова Гулноза ва Ким Олег сайлансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 33978 та овоз – 3.145 %).

11.

Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми» киритилаётган ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиклансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, қарши – 0 та овоз – 0 %, бетараф 26987 та овоз – 2.49 %, овоз бермаган 6991 овоз – 0.655 %).

12.

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, қарши – 0 та овоз – 0 %, бетараф 33978 та овоз – 3.145%).

13.

Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси”га киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин.

(Ёқлаган 1046418 та овоз – 96.855%, қарши – 0 та овоз – 0 %, бетараф 33978 та овоз – 3.145%).

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
1 Тиллашайхов Ҳожиакбар Камолиддинович Яшнабадский хокимият 0 Не имеется 1 046 418
2 Хакимов Рауф Арипович Департамент торговли г.Ташкента 0 Не имеется 1 352 220
3 Байменов Зохид Чилонзор буюм савдо комплекси” АО 0 Не имеется 1 046 418
4 Мирзадияров Сардор Закиржанович Департамент торговли 0 Не имеется 1 046 418
5 Рахматуллаев Лутфулла Хабибуллаевич Департамент торговли г.Ташкента 0 Не имеется 1 046 418
6 Саидахмедов Окил Акбарович Ассоциация "Тошбозорсавдо" 0 Не имеется 1 046 418
7 Тулаганов Фарход Файзуллаевич Ассоциация "Тошбозорсавдо" 0 Не имеется 1 046 418
8 Азизов Шамсиддин Азадович Акционер 80 Простые, б/н 1 046 418
9 Мирзарасулов Кобул Хайритдинович Акционер 10 Простые, б/н 1 046 418
10 Исраилов Баярджан Галибджанович Акционер 6 Простые, б/н 16 890
11 Исраилов Рустамджан Искандарович Акционер 6991 Простые, б/н 16 888
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**