«Паркент универсал савдо комплекси»  АЖ да  2015 йил 24 апрел куни соат 11.00да ўтказилган  акциядорларнинг навбатдаги  Умумий йиғилиш кун тартиби:

1.“Паркент  универсал  савдо  комплекси”  АЖ  акциядорларининг 2014 йил якуни бўйича жамият бошқарув раисининг “Бизнес режа” кўрсатгичларини бажарилиши ҳақида ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг иш фаолиятига баҳо бериш.
2.Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик  фаолияти  якуни бўйича ташқи аудит текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
3.Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан хулосасини эшитиш.
4.Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича йиллик балансини тасдиқлаш.
5.Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларига риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
6.Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича фойда ва зарарларни  тақсимлаш.
7.Жамиятнинг 2015 йилга ишлаб чиқилган “Бизнес режа”сини тасдиқлаш.
8.Жамиятнинг 2015 йилга ишлаб чиқилган “Даромад ва харажатлар” сметасини тасдиқлаш.
9.Жамият бошқарув раисини сайлаш.
10.Жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш.
11.Жамият Тафтиш Комиссияси  аъзоларини сайлаш. 

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, ҚАРОР КИЛИНДИ:

1.  Жамият бошкарувининг 2014 йил бўйича кабул килинган “Бизнес режа” кўрсатгичларини бажарилиши ҳакида ҳисоботи тасдиқлансин ва  жамият бошқарувининг иши шартли равишда қониқарли деб топилсин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йўқ, қаршилар 33,978 овоз 3,15%)

2. Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни буйича ташки аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йук, каршилар 33,978 овоз 3,15%)

3. Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича тафтиш комиссияси  хулосаси тасдиқлансин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йук, каршилар 33,978 овоз 3,15%)

4. Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича баланси тасдиқлансин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йук, каршилар 33,978 овоз 3,15%)

5. Жамият Кузатув Кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятнинг бошқаришга доир конун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи қабул қилинсин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йўқ, қаршилар 33,978 овоз 3,15%)

         6. Жамиятнинг 2014 молиявий йил якуни бўйича фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йўқ, қаршилар 33,978 овоз 3,15%)

      7. Жамият бошқарувининг 2015 йилга ишлаб чиқилган “Бизнес режа”си киритиладиган ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йук, каршилар 33,978 овоз 3,15%)

      8. Жамиятнинг 2015 йилга ишлаб чикилган “Даромад ва харажатлар” сметаси тасдиқлансин.

8.1. Жамиятнинг 2015 йиллик “Даромадлар ва харажатлар” сметасига узгартириш киритиш ваколати Кузатув кенгашига берилсин.

(96,85% рози 1046418  овоз, бетарафлар йук, каршилар 33,978 овоз 3,15%)

     9. Жамият бошқарув раислигига номзод  А.Содиқов керакли овоз ололмагани сабабли сайланмади.

(розилар йук, бетарафлар йўқ, қаршилар 1080396 овоз 100 %)       

      10.Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига қуйидагилар кумулятив тарзда сайлансинлар:

А.Ҳамраев                 1046418   овоз.   - қабул қилинди.

Б.Валиев                    1046418    овоз.   - қабул қилинди.

Р.Хакимов                1046418     овоз.   - қабул қилинди.

А.Саримсоков          1352220     овоз.   - қабул қилинди.

С.Мирзадиёров        1046418      овоз.   - қабул қилинди.

О.Сайдахмедов         1046418     овоз. - қабул қилинди.

Ф.Тулаганов    -     -  1046418      овоз. - қабул қилинди.

Ш.Азизов             -    1046418       овоз. - қабул қилинди.

К.Мирзарасулов  -    10464108     овоз. - қабул қилинди.

      11. Жамият тафтиш комиссиясига Х.Олимов  1046418  овоз 96,85%, Я.Мухторов 1046418 овоз 96,85%, М.Нўмонова 1046418 овоз 96,85%, билан сайлансинлар.

                   «Паркент универсал савдо комплекси»  АЖ да  2015 йил 10 июн куни соат 11.00да ўтказиладиган  акциядорларнинг навбатдан ташқари

Умумий йиғилиш кун тартиби:

  1.  Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
  2. Жамиятнинг Уставига ўзгартириш киритиш ҳақида.
  3. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақидаги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
  4. Жамиятнинг Ижроия органи ҳақидаги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
  5. Акциялар очиқ обуна бўлиш орқали жойлаштирилаётганда (харид қилишда) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида.
Кун тартиби «Ёқлайман»

«Қарши-

лар»

«Бетараф

лар»

Овоз бермаганлар Ҳақикий эмаслар
1. Масала 1. 046.458 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Масала 1. 046.458 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Масала 1. 046.458 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Масала 1. 046.458 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Масала 1. 046.458 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Йиғилиш кун тартибига қўйилган  масалалар атрофлича  муҳокама қилиниб ,

ҚАРОР ҚАБУЛ  ҚИЛИНДИ:

1.Жамиятнинг ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин;

2.Жамиятнинг Уставига иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин;

3.Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақидаги Низоми янги таҳрирда тасдиқлансин;

4.Жамиятнинг Ижроия органи ҳақидаги Низоми янги таҳрирда тасдиқлансин.

5.Жамиятда  Акциялар очиқ обуна бўлиш орқали жойлаштирилаётганда (харид қилаётганда) имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмасин.