“Parkent universal savdo kompleksi”  АЖ

акциядорларининг навбатдан ташқари  умумий йиғилиш

БАЁНИдан кўчирма

2016 йил 04  октябр                                                                                             Тошкент шахри

Акциядорларнинг  навбатдан ташқари умумий йиғилиши Тошкент шахар Яшнобод тумани Паркент кўчаси 74-уй манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2016 йил 25 апрел куни ўтказилди. Йиғилишда 1046518 овозга эга 2 та акциядор қатнашди, бу жами акциядорларнинг 92,93% ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.

Жамият Устав жамғармасининг 92,92 %га эгалик қилувчи Тошкент шахар хокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шахар хокимияти Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бўлим бошлиғи  Халиллаев Расулжон  Аминбаевич  қатнашди.

Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Халиллаев Р.А. – Тошкент шахар Савдо Департаменти бошлиғи  маслаҳатчиси,

Тулаганов Ф. - “Тошбозорсавдо”  уюшма бўлим бошлиғи ўринбосари,

Камолов Т.К. –  «Тошбозорсавдо» уюшмаси бўлим бошлиғи,

Иногамов А.Б. – «Parkent universal savdo kompleksi”АЖ  бошқаруви раиси в.б.

Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Норматов Бахтиёр Каримджанович.

Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

Ибрагимова Гулчехра,  Султонова Гулноза,  Махкамова Элвира.

Йиғилишга жамият кузатув кенгаши , “Тошбозорсавдо”  уюшма бўлим бошлиғи ўринбосари  Тулаганов Ф.  раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1.Корпоратив бошқарув Кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

2. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

- Ички назорат тўғрисидаги низом;

- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;

- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом.

Йигилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Раислик қилувчи кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганини билдирди. Саноқ хайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.

Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.(Ёқлаган1046518  – 100 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф    0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

2. Жамиятнинг ички хужжатлари тасдиқлансин:

-              “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом”;

-              “Ички назорат тўғрисидаги низом”;

-              “Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом”;

-              “Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом”.

(Ёқлаган1046518  – 100 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

Баённома имзоланган сана:   «11»  октябр   2016 йил.

Йиғилиш раиси                                                                  Ф.Тулаганов

Котиб                                                                                 Б.Норматов.