ПАСПОРТИ

2015 йил  “1”  январ  ҳолатига

1. Тошкент шаҳар, Ҳамза тумани ҳокимининг 1996 йил  15 майдаги  678 - сонли қарори билан ташкил этилган.

2.Тошкент шаҳар, Ҳамза тумани тадбиркорлик  субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси томонидан 2014 йил 31 августда 003128-07-сон  билан  рўйхатга  олинган.

                      - гувоҳнома  рақами                -  004206

                      - санаси                                        -  2014  йил 1 август

                      - давлат  ордери рақами           -  005024    (207)

                      - санаси                                        -  1996  йил 12  май

3. Ташкилий  ҳуқуқий  шакли:  -  акциядорлик  жамияти   (АЖ)

4. Устав капитали  (фонди)  миқдори  -  1.126.000,0   минг  сўм.

Шундан:

т/р Жамият аъзолари улиши
Суммаси фоизи
1.  Тошкент шаҳар  ҳокимияти 1 046 418,0 92.93
2. “Галла  Алтек” ОАЖ 2 000,0 0,17
3. “ИПОТЕКА БАНК” ОАЖ 17 590,0 1,56
4. “Матбуот  тарқатувчи” компания 259,0 0,023
5. “Колдера траде” МЧЖ 50,0 0,0004
6.   ДП “Мукаррам рақс” 10,0 0,0008
7.   КП “Жайрон” 15,0 0,0013
8.   Миробод райкоопторг 10,0 0,0008
9.  “Ал-Ворис” МЧЖ 1102,0 0,098
10.   “Шарти” МЧЖ 214,0 0,019
11.   “Руссем” МЧЖ 214,0 0,019
12.    ТПФ “Парадис оптимум” 66,0 0,006
13.    РЭБЦ “Ўзбекистон” 107,0 0,009
14.    ЧП “Азизжон АА” 100,0 0,008
15.    ЧП “Рустам  теххизмат” 10,0 0,0008
16.    ЧП “Адиба - 70” 30,0 0,002
17.    ЧП “Ғафуров ЭР” 150,0 0,013
18.    ЧФ “Фнги  Бойсун” 100,0 0,0008
19.    2716  нафар  фуқаро 57 555,0 5,2
  ЖАМИ: 1.126. 000.0 100

     

5. Юридик манзили:  100007 Тошкент  шаҳри, Яшнобод тумани,  Паркент кўчаси 74 уй.

6. Статистика органларидан терилган тармоқ коди:  71270

7. Ихтисослашуви:  Хизмат  кўрсатиш, чакана ва улгуржи  савдо.

8. Давлат  солиқ  хизмати  органларидан  берилган  СТИР:  201963093

9. Хизмат  кўрсатувчи  банк: “Давр банк ”  ХАТ  Банкининг  Юнусобод филиали,  

Хр. 2020 8000 3001 0327 8001,  МФО 01122, ИНН 201963093, ОКОНХ 83200

10. Филиалларининг сони:  филиаллари  йўқ.

11. Иш  режими: Ҳафтада 6 кун.

      Тозалик  (санитар)  куни  Душанба.

12. Ходимларнинг  умумий  сони:                22  нафар.

     - Бошқаруви                                -                11-нафар.

     - Назоратчи  (мененджер)лар   -                   1-нафар.

     - Ёрдамчи  ишчи  ходимлар     -                  10-нафар.

Раҳбари:   Садиков  Абдумажит  Абдурахимович

Хизмат телефони – 269- 39 -60

Бош ҳисобчи:  Махкамова Эльвира Закировна

Хизмат телефони:  269 -39 -61

13. Активларнинг баланс қиймати    - 1.288.653.1 минг сўм.

     Қолдиқ қиймати    -  134 375,5 минг сўм.

14. Умумий ер майдони   - жами:   6,25 га.

     Савдо фаолияти ( савдо  кўрсатувчи турғун шахобчалар)  учун ажратилган ер майдони.

       Жами:                                шундан  марказий  бозорда:

     6.369 кв.м                                            6. 369 кв.м

15. Марказий  бозорга  кириб-чиқиш  жойлари:   - 9 та

       Шундан  автоуловлар учун  катта  дарвоза       -    6 та.

16. Бозордаги  айвонлар  сони:

      Жами                                           Марказий  бозорда                                        Филиалларда.

          1                                                                 1                                                           йўқ

17. Бозор  расталаридаги  савдо  жойлари  сони:

    Жами                                           Марказий  бозорда                                         Филиалларда

     Йўқ                                                           йўқ                                                             йўқ

18. Гўшт  маҳсулотлари  савдо  жойлари  сони:   йўқ.

19. Турғун  (Стационар)  шахобчалари сони:    287 та

        Дўконлар                                                        239  та

        Умумий овқатланиш шахобчалари                   2  та

        Маиший хизмат кўрсатувчи шахобчалар          6 та

        Бошка шахобчалар                                         3  та

        Бўш турганлари                                              132 та    

Шундан  бозор  балансида  бўлган  турғун  савдо  шахобчалар  жами   9 та  (2,44 % )

        

        Дўконлар                                                        1   та   (1,04 % )

        Умумий овқатланиш шахобчалари                    1   та    (0 % )

        Маиший хизмат кўрсатувчи шахобчалар          3  та     (0,35 % )

        Бошқа шахобчалар                                          5   та    (1,04 % )

20. Савдо ва хизмат кўрсатувчи шахобчаларда ўрнатилган:

- назорат касса машиналари сони                    - 212

- тўлов терминаллари сони                               - 50

21. Бозор  ҳудудида  мавжуд  капитал  қурилмалар:

- маъмурият учун алоҳида бино                        -   1 та.

-банк филиаллари ва кассалар учун                  -   2 та хона

- солиқ таянч пункти учун                                 -   1 та хона

- участка милиция ходими учун алоҳида         -   2 та хона

- лаборатория учун алоҳида                               -   кўзда тутилмаган.

- тарозихона учун алоҳида                                 -   кўзда тутилмаган.

- озиқ-овқат махсулотларини сақлаш учун   -       кўзда тутилмаган.

- ҳожатхона                                                       -       1 та

- ахлат ташлаш майдончаси                            -       ҳозирда қайта қуриш ишлари кетмоқда.

- автомобиль тўхташ жойи                              -       ҳозирда қайта қуриш ишлари кетмоқда

    Бундан  ташқари,  бозор  балансида  мавжуд:

- патта тўловларидан нақд пуллар учун янги типдаги ғазналар        кўзда тутилмаган.

- маҳсулот ва қўл ювиш  мосламалари                                                 кўзда тутилмаган.

- совутгичлар                                                                                           кўзда тутилмаган.

- ёнғин хавфсизлиги қалқонлари                                                           13 та

- ахлатхона учун контейнерлар                                                              йўқ

- махсус халатлар                                                                                     кўзда тутилмаган.

- тарозилар                                                                                                кўзда тутилмаган.

- катта юк учун тарозилар                                                                       кўзда тутилмаган.

- юк аравачалари сони                                                                             кўзда тутилмаган.

- енгил автотранспортлар сони                                                              1 та

- юк автотранспортлари сони                                                                 йўқ

- тракторлар сони                                                                                     йўқ

- янги ўрнатилган электрон электр ўлчагичлар сони                           3 та

- янги ўрнатилган электрон газ ўлчагичлар сони                                кўзда тутилмаган.

- сув  ўлчагичлар сони                                                                             1 та

22. Бозор ҳудуди:

- электр тармоғига уланганлиги +
-водопровод тармоғига уланганлиги +
-канализация тармоғига уланганлиги +
-радиолаштирилганлиги +
Телефон алоқаси мавжудлиги +

23 Бозорда  ташкил  этилган  пуллик  хизмат  турлари:

           - йўқ.

24. Бозордаги  тайёрлов  савдо-харид (ТЗП)   корхонаси  фаолияти  тўхтатилган.

      

25 Бозор  даромадларининг  таркиби:

- турғун  савдо  шахобчаларини  ижарага  беришдан  тушум  -   18 %

- бозор  инфратузилма  хизматлардан  тушуми                          -  79 %

- бошқа  даромадлар                                                                       -   3 %

26. Бозорда ижара ҳақлари ва бошқа тўловлар йиғиш автоматлаштирилганлиги:

 “Халқ  Банк” нинг  1 та  шахобчаси мавжуд.

Раҳбар  _______________    А А Содиков

Бош ҳисобчи ____________  Э.З.Махкамова

Муҳр ўрни

            Изоҳ: Мазкур  паспорт  кўрсатгичлари,  минимал   кўрсатгичлар  ҳисобланади  ундаги   барча кўрсатгичлар   тўлиқ   тўлдирилиши   шарт,  шунингдек,   қўшимча   маълумотлар   билан   тўлдирилиши  лозим.

             Кўрсатгичлардан   бири   ўзгарганда,  паспорт  маълумотларига  тегишли  ўзгартиришлар  киритилади.