Умумий йиғилиш кун тартиби:

1. “Parkent universal savdo kompleksi”  АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият  бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш.

2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи.

6. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.

7. Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

8. Жамият ижроия органи рахбарини  сайлаш.

9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

11. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш.

12. Жамият «Умумий йиғилиш тўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.

13. Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.

14. Жамият «Ижроия органитўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.

15.Жамият “Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низоми»ни янги тахрирда тасдиклаш.

16.  Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

17. Жамиятда “Корпоратив бошқарув Кодекси”ни жорий қилиш ва тасдиқлаш.

18. Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш.

Умумий йиғилишга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш юзасидан ахборот билан жамият маъмуриятида 2016 йил  15  апрел кунидан танишиш мумкин.

Маълумот учун телефонлар: тел. 269-39-60,  факс 269-39-61.

Умумий йиғилишда  иштирок этиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати (реестр) 2016 йил 19  апрел холатига тузилади.

ЖАМИЯТНИНГ БАРЧА АКЦИЯДОРЛАРИГА!

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги қонуни 2014 йил 06 майда янги тахрирда қабул қилиниши муносабати билан ушбу қонуннинг 62-моддасида акциядорларни  Умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кўзда тутилган. Шу муносабат билан ўзингизни почта манзилингиз хақида жамиятга маълумот такдим этишингизни сўраймиз.

                              

“Кузатув кенгаши”